Ekonomi

Bolaget har under de senaste åren haft ett skaderesultat som varit under nivåer som var budgeterade. För 2012 uppgår skaderesultatet till 6 190 kkr. Detta i kombination med att flera skadereserver kunnat lösas upp genom att skadan blivit mindre dyr eller ej behövts regleras, har gjort att bolagets resultat varit mycket god. Avsättning har kunnat göras till säkerhetsreserven och utdelning till ägarna har gjorts årligen med 3 % av aktiekapitalet. För 2012 avsattes 3 620 kkr till säkerhetsreserven som nu uppgår till 25 078 kkr.

Premieintäkterna för egen räkning uppgick under 2012 till 18 575 kkr vilken minskats med 1 125 kkr för reservation av premieåterbäring till de kommuner som direktplacerat sin försäkring under året och haft ett bra skaderesultat.

Nedan finns årsredovisningarna för de åren bolaget varit verksamt.

 

pdf  Årsredovisning 2017

pdf  Årsredovisning 2016

pdf - Årsredovisning 2015

pdf - Årsredovisning 2014.pdf

 pdf - Årsredovisning 2013.pdf

pdf - Årsredovisning 2012.pdf
pdf - Årsredovisning 2011.pdf

pdf - Årsredovisning 2010.pdf
pdf - Årsredovisning 2009.pdf
pdf - Årsredovisning 2008.pdf
pdf - Årsredovisning 2007.pdf
pdf - Årsredovisning 2006.pdf
pdf - Årsredovisning 2005.pdf