Nyhetsarkivet

2013-05-14
Årsstämma i KSFAB hölls tisdagen den 14 maj 2013 i Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.  Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.
Material från årsstämman finns under Arkiv.

2012-12-05
hölls ett Skadeförebyggande Seminarium i samarbete med Willis AB på Elite Hotel Savoy i Malmö. Ett liknande seminarium hölls även tidigare, den 4 juni, i samma ämne.

2012-08-23 
KOMMEK-Mässan
Den 22-23 augusti 2012
var KSFAB utställare på Kommek-Mässan på Malmö Mässan vid Hyllie i monter nr E17. Vi är mycket nöjda med att medverka vid denna utställning och vi fick mycket bra kontakter med flera kommuner!

 

2012-09-05
Ägarsamråd i KSFAB den 30 november 2012
Ägarsamråd för delägarnajar ägt rum fredagen den 30 november 2012 kl 10-12 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm.

2011-09-29
Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01
Boverkets reviderade brandskyddsregler.